Om klubben

Om Klubben

Segelsällskapet Vendels blev till år 1969. Klubben anordnar varje år seglarskola för barn, ungdomar och vuxna (ja, alla som vill lära sig segla, oavsett ålder, egentligen). Klubben anordnar också "Torsdagssegling".

Klubben arrangerar även SRS-kappseglingen Vendelsö Runt tillsammans med Bua Båtsällskap på vattnen utanför Bua hamn